JTO – jalostuksen tavoiteohjelma

JTO – jalostuksen tavoiteohjelma

Suomen Kennelliitto ja Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on suosittanut yhdistystämme synkronoimaan JTO:n ja PEVISA-ohjelman voimassaoloajat keskenään yhdenmukaisiksi.

 

Rotumme PEVISA-ohjelma on voimassa vuoden 2018 loppuun asti. Yhdistyksemme tulee päivittämään vuoden 2018 aikana PEVISAn sekä JTO:n vuosille 2019-2023. SJRT ry:n hallitus anoo vuoden jatkoaikaa nykyiselle vuoden 2017 loppuun asti voimassa olevalle jalostuksen tavoiteohjelmalle ja tekee siihen vuodelle 2018 Suomen Kennelliiton vaatimat muutokset.

Jackrussellinterrierin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 on hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa 17.9.2011, rotujärjestön yleiskokouksessa 26.4.2012 ja SKL:n jalostustieteellinen toimikunnassa 27.11.2012.

Tutustu:
JTO 2013-2017 kokonainen versio
JTO 2013-2017 pähkinänkuoressa

 


Jalostuksen tavoiteohjelma sisältää:

1. YHTEENVETO
2. RODUN TAUSTA
3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA

4. RODUN NYKYTILANNE
4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja
4.1.1 Populaation rakenne ja sukusiitos
4.1.2 Jalostuspohja
4.1.3 Rodun populaatiot muissa maissa
4.1.4 Yhteenveto populaation rakenteesta ja jalostuspohjasta
4.2 Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet
4.2.1 Rotumääritelmän maininnat luonteesta ja käyttäytymisestä sekä rodun käyttötarkoituksesta
4.2.2 Jakautuminen näyttely- / käyttö- / tms. -linjoihin
4.2.3 PEVISA-ohjelmaan sisällytetty luonteen ja käyttäytymisen ja/tai käyttöominaisuuksien testaus ja/tai kuvaus
4.2.4 Luonne ja käyttäytyminen päivittäistilanteissa
4.2.5 Käyttö- ja koeominaisuudet
4.2.6 Käyttäytyminen kotona sekä lisääntymiskäyttäytyminen
4.2.7 Yhteenveto rodun käyttäytymisen ja luonteen keskeisimmistä ongelmakohdista
4.3. Terveys ja lisääntyminen
4.3.1 PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet
4.3.2 Muut rodulla todetut merkittävät sairaudet
4.3.3 Yleisimmät kuolinsyyt
4.3.4 Lisääntyminen
4.3.5 Sairauksille ja lisääntymisongelmille altistavat anatomiset piirteet
4.3.6 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ongelmista terveydessä ja lisääntymisessä
4.4. Ulkomuoto
4.4.1 Rotumääritelmä
4.4.2 Näyttelyt ja jalostustarkastukset
4.4.3 Ulkomuoto ja rodun käyttötarkoitus
4.4.4 Yhteenveto rodun keskeisimmistä ulkomuoto- ja rakenneongelmista

5. YHTEENVETO AIEMMAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA
5.1 Käytetyimpien jalostuskoirien taso
5.2 Aiemman jalostuksen tavoiteohjelman toteutuminen

6. JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
6.1 Jalostuksen tavoitteet
6.2 Suositukset jalostuskoirille ja yhdistelmille
6.2.1 Jalostuskoiria ja yhdistelmiä koskevat suositukset
6.2.2 Muuta huomioitavaa jalostuskoiria valitessa ja yhdistelmiä suunnitellessa
6.3 Rotua harrastavan yhdistyksen toimenpiteet
6.4 Uhat ja mahdollisuudet sekä varautuminen ongelmiin
6.5 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelman seuranta

7. LÄHTEET
8. LIITTEET