Luento vuosikokouksen jälkeen Lempäälässä 17.3.2019

Luento vuosikokouksen jälkeen Lempäälässä 17.3.2019

Luento – Terrierikeskeinen vuoropuhelu hyvinvoinnin tukena

Vuosikokouksen jälkeen Lempäälässä 17.3.2019
n. klo 13.00 – 15.00

Terrierirotujen näkökulmasta hyvinvointia (käyttäytymisen ongelmia) käsittelevä luento, jossa käydään läpi mm. käsittelytoimenpiteiden opettamista hyvinvoinnin näkökulmasta.

Luennoitsijana kouluttaja Jenny Jalonen.

” Koulutukseltani olen nykyaikaisen, tieteisiin perustuvan kouluttamisen osaaja; minulla on eläintenkouluttajan sekä eläinalan yrittäjän ja asiakaspalvelun tutkinnot, joiden lisäksi olen eläin- ja ongelmakoirakouluttaja. Olen myös eläintenkouluttaja-opiskelijoiden mentori sekä oppilaitos Amiedun tutkintoarvioija.

Työskentelen lisätäkseni koirien ja ihmisten välistä hyvinvointia. Pyrin lisäämään ihmisten tietoutta tieteisiin perustuvista koulutusmenetelmistä ja vähentämään koiran paineistamiseen ja rankaisuun perustuvien menetelmien käyttöä. Kaikki käyttäytymisen muokkaaminen on mahdollista hyvinvointia edistävin keinoin. ”

Vuosikokouskutsu