Pentuvälityksen säännöt uudistuvat

Pentuvälityksen säännöt uudistuvat

Rotujärjestön pentuvälityksen sääntöjä täydennetään vastaamaan rodun jalostussuosituksia. Uudet säännöt tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

 
Perusteluna muutoksille on se, että vuoden tarkastelujaksolla vain 42 prosenttia pentueista täytti rodun jalostussuositukset. Suurimmat ongelmat olivat nuorten alle 2-vuotiaiden urosten jalostuskäyttö sekä jalostuskoirien näyttely- tai koetulosten puuttuminen.

 

  Ohessa on pentuvälityksen uudet säännöt kokonaisuudessaan:

 • Kasvattajalla tulee olla kennelnimi, ja hänen tulee olla SJRT ry:n jäsen.
 • Yhdistelmän on täytettävä rodun PEVISA- ja rekisteröintisäännöt.
 • Emän ja isän tulee olla astutushetkellä iältään vähintään 24 kk.
 • Koiran, jolla on 60 jälkeläistä tai enemmän, pentueita ei oteta listalle.
 • Uroksella saa olla alle 3-vuotiaana enintään kolme pentuetta Suomessa. Uroksen täytettyä kolme vuotta, siirrytään noudattamaan rajoitusta jälkeläisten kokonaismäärästä.
 • Jos yhdistelmän vanhemmista toisen polvitulos on 0/1 tai 1/1, toisen vanhemman polvien tulee olla terveet 0/0.
 • HC-, PRA- tai PLL-diagnoosin saaneita ei oteta listalle, olipa kyseessä todettu sairaus tai sairausepäily.
 • JTO:n mukaisesti sukusiitosprosentti saa olla korkeintaan 6,25 % ja sukukatokerroin vähintään 0,75 (laskettuna viidellä sukupolvella).
 • Näyttelystä molemmilla vanhemmilla tulee olla tulos Hyvä (H), hyväksytty jalostustarkastus tai hyväksytty käyttökoetulos (LUT/LUME/MEJÄ/VERI).