Suomen Jackrussellinterrierit ry

Rodun historiaa

Viralliseksi roduksi

Kansainvälinen kenneljärjestö F.C.I. hyväksyi jackrussellinterrierin virallisten rotujen joukkoon 1.1.2001 alkaen. Suomen Kennelliiton hallitus hyväksyi sen viralliseksi roduksi helmikuussa 2001. Tämän jälkeen järjestettiin ensimmäinen tuomarikoulutus, johon Suomen Jackrussellinterrierit ry kutsui hollantilaisen tuomarin A.D. Scholtenin. Vuoden 2001 aikana rotuun otettiin 333 jackrussellinterrieriä ja lokakuussa 2002 rekisterissä oli lähes 600 russelia.

Rotuneuvottelu

27.2.2001 pidettiin Suomen Kennelliiton tiloissa rotujärjestöneuvottelu, johon osallistuivat Marja Talvitie ja Mika Leppinen Kennelliitosta, Katri Espo Terrierijärjestöstä, Riikka Antikainen, Kirsi Hiltunen ja Minna Tallberg SJRT ry:stä sekä varapuheenjohtaja ja sihteeri JRTCGB:stä. Asialistalla oli jackrussellinterrieri-rodun rekisteröimisen yksityiskohdista ja russelin rotujärjestöstä ja rotuyhdistyksestä päättäminen.

Toinen yhdistys, Jack Russell Terrier Club of Great Britain Suomi-Finland, oli paikalla lähinnä protestoimassa nimen Jack Russell Terrier / jackrussellinterrieri käyttöä. Tämä on kuitenkin asia johon heillä eikä meillä ole mitään vaikutusta, F.C.I. on antanut rodulle nimen Jack Russell Terrier ja suomeksi se tulee olemaan jackrussellinterrieri – kaikki yhteen kirjoitettu, pienillä kirjaimilla ja kahdella ällällä!

Päätöksiä joita kokouksessa tehtiin:
– Suomen Kennelliitto nimesi russelin rotujärjestöksi Suomen Terrierijärjestön.
– Suomen Terrierijärjestö nimesi Suomen Jack Russell Terrierit ry:n jackrussellinterrierin rotuyhdistykseksi.
– Tuomarikoulutus järjestetään niin, että kahdella rotua jo Australiassa arvostellulla tuomarilla on oikeudet kouluttaa Suomessa rodulle tuomareita, eli Paula Heikkinen-Lehkonen ja Harry Tast. Tuomarikoulutus, johon kutsutaan vain kaikkien terrierirotujen tuomarit sekä parson russell-oikeudet omaavat tuomarit, järjestetään 20.3. Tämän jälkeen tuomarit koulutetaan tavalliseen tapaan, mutta nämä tuomarit saavat russelioikeudet heti kun Kennelliiton hallitus on ne vahvistanut. Kiire johtuu siitä, että maassamme on kourallinen russeleita, joilla on viralliset paperit jostain muusta maasta ja voivat näin ollen osallistua virallisiin näyttelyihin ilman suomalaisia papereita.

Rotuunottoon tarvitaan toistaiseksi kaksi ulkomuototuomaria, ja kaikki muut koirat menevät rotuunoton kautta – paitsi Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olet koirat. Tähän pystymme vaikuttamaan Terrierijärjestön kautta, eli mitään epämääräisiä rekistereitä kuten amerikkalaisia ei tulla hyväksymään. Rotuunottotuomareiksi nimettiin Paula Heikkinen-Lehkonen, Kari Järvinen, Hans Lehtinen, Marja Talvitie ja Harry Tast.

Rodun nimen kirjoitusasu

Suomen Kennelliitto on päättänyt FCI:n hyväksymän Jack Russell Terrier -rodun suomenkieliseksi kirjoitusasuksi jackrussellinterrieri. Parson jackrussellinterrierin nimi on muutettu Englannin tapaan Suomessakin muotoon parsonrussellinterrieri.

Yhdistyksen nimi muuttuu

Suomen Jack Russell Terrierit ry:n vuosikokous 2.3.2002 päätti muuttaa yhdistyksen nimeä. Uusi nimi on Suomen Jackrussellinterrierit ry.

Jackrussellinterrieri PEVISA-ohjelmaan

Suomen Kennelliiton hallitus päätti 5.12.2002 liittää jackrussellinterrierit PEVISA-ohjelmaan. Rotukohtainen PEVISA-ohjelma: ”Pentujen vanhemmista tulee olla polvitarkastuslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kuukautta vanhempi. Ohjelma on voimassa 1.1.2004-31.12.2008. Rotujärjestön on suoritettava PEVISA-säännön edellyttämää seurantaa ja tiedotettava siitä jalostutieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.”