Suomen Jackrussellinterrierit ry

Terveyskysely

Kyselyllä pyritään kartoittamaan rotumme terveystilannetta ja sairauksia – mitä sairauksia on ilmennyt ja niiden yleisyys. Jos samalla omistajalla on useampi koira, jokaisesta koirasta vastataan omaan kyselyynsä. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita!

Kysely on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi vastata, joten iso osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä. Vapaakenttiin voi tarvittaessa tai halutessaan kirjoittaa lisätietoja ja tarkentaa vastauksia.

Kaikkiin kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista, mukaanlukien omistajan ja koirien nimitiedot. Sähköpostiosoite vaaditaan väärinkäytön välttämiseksi!