Vetoomus kasvattajille

Arvoisa jackrussellinterrierikasvattaja, Rotumme on ollut jo vuosien ajan hyvin suosittu. Kysyntää on ja pennut käyvät hyvin kaupaksi. Korona-aika on lisännyt rotumme suosiota vieläpä entisestään. Kasvatustyössä on otettava huomioon erinäisiä määräyksiä ja suosituksia, joita rotujärjestömme suosittelee kaikkien kasvattajien noudattavan. Rotumme kuuluu …

Pentuvälityksen säännöt uudistuvat

Rotujärjestön pentuvälityksen sääntöjä täydennetään vastaamaan rodun jalostussuosituksia. Uudet säännöt tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.   Perusteluna muutoksille on se, että vuoden tarkastelujaksolla vain 42 prosenttia pentueista täytti rodun jalostussuositukset. Suurimmat ongelmat olivat nuorten alle 2-vuotiaiden urosten jalostuskäyttö sekä jalostuskoirien näyttely- …