Pentuvälityksen säännöt uudistuvat

Rotujärjestön pentuvälityksen sääntöjä täydennetään vastaamaan rodun jalostussuosituksia. Uudet säännöt tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.   Perusteluna muutoksille on se, että vuoden tarkastelujaksolla vain 42 prosenttia pentueista täytti rodun jalostussuositukset. Suurimmat ongelmat olivat nuorten alle 2-vuotiaiden urosten jalostuskäyttö sekä jalostuskoirien näyttely- …