Tarkennus jackrussellinterrierin PEVISA-ohjelman voimassaoloon

Tarkennus jackrussellinterrierin PEVISA-ohjelman voimassaoloon

Tiedote Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan kokouksesta 17.2.2020 – tarkennus jackrussellinterrierin PEVISA-ohjelman voimassaoloon

Aiempien päätösten perusteella rodun PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) oli voimassa vuoden 2023 loppuun ja JTO (jalostuksen tavoiteohjelma) vuoden 2024 loppuun. Koska yhtenäinen voimassaolo olisi tarkoituksenmukainen, jalostustieteellinen toimikunta päätti kokouksessaan 17.2.2020, että jackrussellinterrierin nykyinen PEVISA-ohjelma on voimassa JTO:n tavoin 31.12.2024 saakka.

 


JTT:n päätös 5.11.2018 (10/2018):
Toimikunta hyväksyy jackrussellinterrierille seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman: Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 12 kuukautta vanhempi. Urokselle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2019 – 31.12.2019 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun asti, jos rodulla toukokuun 2019 loppuun mennessä on hyväksytty JTO, jossa on huomioitu suosituksina toimenpiteet monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä rodussa esiintyvän ääniarkuuden vähentämiseksi. Rotujärjestö Suomen Jackrussellinterrierit ry on käsitellyt PEVISA-esityksen vielä vuosikokouksessaan 25.3.2019 ja esittää nykyisen ohjelman jatkumista.

Rotujärjestön vuosikokous hyväksyi myös esityksen rodun JTO:ksi ja puoltaa sen hyväksymistä Kennelliitolle. Kokous valtuutti rotujärjestön hallituksen tekemään ohjelmaan Kennelliiton vaatimat muutokset ja päivitykset.

JTT:n päätös 10.9.2019 (8/2019):
Toimikunta hyväksyy jackrussellinterrierin JTO:n korjauksin kaudelle 2020–2024. Toimikunta toteaa, että rodun PEVISA-ohjelman voimassaolo jatkuu toimikunnan päätöksen 10/2018 mukaisesti.

Esittelijän huomioita 17.2.2020 (1/2020):
Aiempien päätösten perusteella rodun PEVISA on voimassa vuoden 2023 loppuun ja JTO vuoden 2024 loppuun. Yhtenäinen voimassaolo olisi tarkoituksenmukainen.

Esittelijän päätösesitys 17.2.2020 (1/2020):
Toimikunta päättää, että jackrussellinterrierin nykyinen PEVISA-ohjelma on voimassa 31.12.2024 saakka.