Vuosikokous Lempäälässä 17.3.2019

Vuosikokous Lempäälässä 17.3.2019

Suomen Jackrussellinterrierit ry
Vuosikokous

Aika: Sunnuntai 17.3.2019 klo 11.00
Paikka: Pohjois-Hämeen Kennelpiirin kerhotila, Tampereentie 484, 33880 Lempäälä

  Esityslista
  1. Kokouksen avaaminen.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota voidaan kutsua järjestön puheenjohtajaksi.
  9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
  10. Valitaan kaksi toiminnantarkistajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
  11. Käydään toimikuntien puheenjohtajista lähetekeskustelu, joka sitoo hallitusta tekemään valinnat vuosikokouksen keskustelun perusteella.
  12. Kokouksen päättäminen.

 

Vuoden Russeli 2018 -kilpailun tulokset esitellään vuosikokouksen yhteydessä.
Luento vuosikokouksen jälkeen, noin kello 13.00 – 15.00