Vuosikokous Lempäälässä 25.3.2018

Vuosikokous Lempäälässä 25.3.2018

Keskustelutilaisuus

Vuosikokousta ennen on keskustelutilaisuus, jossa käydään läpi perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma- (PEVISA) ja jalostuksen tavoiteohjelmaehdotukset (JTO) ja keskustellaan niistä. Paikka ks. alla, aika sunnuntai 25.3.2018 klo 12.00.

Suomen Jackrussellinterrierit ry
Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen

 

Aika: Sunnuntai 25.3.2018 klo 13.00
Paikka: Pohjois-Hämeen Kennelpiirin kerhotila, Tampereentie 484, 33880 Lempäälä

  Kokouksen esityslista
  1. Kokouksen avaaminen.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet. Hallitus esittää luopumista erillisestä liittymismaksusta.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota voidaan kutsua järjestön puheenjohtajaksi.
  9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
  10. Valitaan kaksi toiminnantarkistajaa ja kaksi varatoiminnatarkastajaa.
  11. Käydään toimikuntien puheenjohtajista lähetekeskustelu, joka sitoo hallitusta tekemään valinnat vuosikokouksen keskustelun perusteella.
  12. Ehdotus kunniajäsenyyden myöntämisestä Helena Kastarille, Aino Mustoselle ja Satu Sinisalolle.
  13. Käsitellään Suomen Jackrussellinterrierit ry:n hallituksen esitys jackrussellinterrierien PEVISA-ohjelmasta ajalle 1.1.2019–31.12.2023.

   Vaihtoehdot:
   1. Pentujen vanhemmista tulee olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kuukautta vanhempi. Molempien koirien tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kk. Urokselle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
   2. Pentujen vanhemmista tulee olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kuukautta vanhempi. Urokselle rekisteröidään korkeintaan 60 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
   3. Pentujen vanhemmista tulee olla voimassa oleva polvitarkastuslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kuukautta vanhempi.

  14. Päätetään Jackrussellinterrierien jalostuksen tavoiteohjelmasta vuosille 2019–2023. Valtuutetaan Suomen Jackrussellinterrierit ry:n hallitus tekemään jalostuksen tavoiteohjelmaan vuosille 2019–2023 Suomen Kennelliiton vaatimat muutokset ja päivitykset.
  15. Kokouksen päättäminen.

Lisätietoja:
– Päivitetty jalostuksen tavoiteohjelma julkaistaan etukäteen Suomen Jackrussellinterrierit ry:n kotisivuilla hyvissä ajoin ennen yleistä kokousta. Esitetyt muutokset käydään läpi ennen kokousta pidettävässä keskustelutilaisuudessa. Lue materiaali täältä.
– JTO:n tekemiseen liittyen yhdistys tulee keräämään kasvattajilta ja koiranomistajille terveystietoja vielä vuoden 2018 aikana. Kyselyt löytyvät yhdistyksemme kotisivulta.