Vuosikokous Lempäälässä 26.3.2022

Vuosikokous Lempäälässä 26.3.2022

Kutsu Suomen Jackrussellinterrierit ry:n vuosikokoukseen

Suomen Jackrussellinterrierit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 26.3.2022 klo 11. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja sääntömuutosehdotukset, jotka koskevat sääntöjen kohtia 3 ja 9. 

Kokouksen paikkana on Pohjois-Hämeen Kennelpiirin kerhotila, Tampereentie 484, 33880 Lempäälä.

Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta yhdistyksen puheenjohtajaksi, hallitukseen tai valtuustoedustajaksi, mutta et pääse osallistumaan vuosikokoukseen, niin lähetä etukäteen tieto ehdokkuudestasi lyhyen esittelyn kera osoitteeseen sjrtvuosikokous(@)gmail.com (poista sulkeet).

Vuosikokouksessa on maskisuositus. Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!

Suomen Jackrussellinterrierit ry:n hallitus
 

Sääntömääräinen vuosikokous

Aika: Lauantai 26.3.2022 klo 11
Paikka: Pohjois-Hämeen Kennelpiirin kerhotila, Tampereentie 484, 33880 Lempäälä

Esityslista
 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota voidaan kutsua järjestön puheenjohtajaksi
 9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkistajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
 11. Valitaan yksi edustaja ja yksi varaedustaja Suomen Kennelliiton yleiskokoukseen ja valtuustoon vuosille 2023-2026
 12. Käydään toimikuntien puheenjohtajista lähetekeskustelu, joka ohjaa hallitusta tekemään valinnat vuosikokouksen keskustelun perusteella
 13. Ehdotus järjestön sääntöjen muuttamisesta
  – Poistetaan säännöistä, että järjestöllä voi olla yhdistysjäseniä. Poistetaan maininnat, että ”yhdistysjäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö”, että ”yhdistyksen kokous hyväksyy yhdistysjäsenet” ja että ”yhdistysjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous”. Sääntömuutosehdotus: ”Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt.”
  – Lisätään sääntöihin mahdollisuus pitää järjestön kokous myös sähköisesti. Sääntömuutosehdotuksena lisätä sääntöihin: ”Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.”
 14. Kokouksen päättäminen