Vuosikokouskutsu

Vuosikokouskutsu

Kutsu Suomen Jackrussellinterrierit ry:n
 vuosikokoukseen

Aika: 5.2.2017 klo 11:00
Paikka: Koirakoulu Visio
Penttiläntie 205, 05200 Rajamäki

Kokouksen esityslista
 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2016
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2017
 • Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua järjestön puheenjohtajaksi
 • Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
 • Käydään toimikuntien puheenjohtajista lähetekeskustelu, joka sitoo hallitusta tekemään valinnat vuosikokouksen ehdotuksen perusteella
 • Kokouksen päättäminen


 


Lisäksi, hallitus tiedottaa rodun JTO:sta seuraavaa:


Suomen Kennelliitto ja Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on suosittanut yhdistystämme synkronoimaan JTO:n ja PEVISA-ohjelman voimassaoloajat keskenään yhdenmukaisiksi. Rotumme PEVISA-ohjelma on voimassa vuoden 2018 loppuun asti. Yhdistyksemme tulee päivittämään vuoden 2018 aikana PEVISAn sekä JTO:n vuosille 2019-2023. SJRT ry:n hallitus anoo vuoden jatkoaikaa nykyiselle vuoden 2017 loppuun asti voimassa olevalle jalostuksen tavoiteohjelmalle ja tekee siihen vuodelle 2018 Suomen Kennelliiton vaatimat muutokset.