Yhdistyksen tiedote 20.11.2018

Yhdistyksen tiedote 20.11.2018

Yle TV 1 kanavalla 20.11.2018 klo 20:00 esitettävä dokumentti Docstop: Sairaan kaunis koira tuo esiin pentutehtailun ja liioiteltuun ulkonäköön liittyvän jalostuksen kääntöpuolen. Asia on vakava ja on tärkeää keskustella siitä, miten koirien hyvinvointi ja hyvä elämänlaatu tulee huomioida koirankasvatuksessa.

Jackrussellinterrieri on rotuna vielä nuori, virallinen vuodesta 2001 alkaen. Russeli on rotumääritelmän mukaan liioittelematon, työkoiraksi soveltuva, vahva, notkea ja toimelias terrieri. Liioittelemattoman ulkomuotonsa ansiosta se ei tyypillisesti kärsi hengitystieongelmista ja russelin kallo on tarpeeksi hyvin muodostunut suojaamaan aivoja.

Rodulla on ollut PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) vuodesta 2004 alkaen silmien ja polvien terveystulosten osalta. JTO (jalostuksen tavoiteohjelma) rodulla on ollut vuodesta 2007 alkaen. JTO antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestön jalostustavoitteet ja suositukset jalostuskoirille. Erilaiset terveystutkimukset, joista uusimpina DNA‐testit ja selkäkuvaukset, auttavat jalostusvalintojen tekemisessä.

Mydogdna‐geenitestiin kuuluvan monimuotoisuustestin mukaan jackrussellinterrierien perinnöllinen monimuotoisuus on kaikkien koirien keskiarvoa korkeampi ja esimerkillisen hyvä muihin pieniin terrierirotuihin verrattuna.

Jackrussellinterrierit ry:n pentuvälitykseen pääsee vain yhdistelmät, jotka täyttävät vaadittavat terveyskriteerit. Yhdistys kerää tietoa rodussa esiintyvistä sairauksista ja vioista ja tämä lista on kasvattajien apuna jalostusvalintoja tehtäessä. Yhdistys tukee taloudellisesti yli 10-vuotiaiden silmätarkastuksia ja silmien PLL-geenitestien tekemistä. Tänä vuonna yhdistys tukee myös selkäröntgenkuvausta yhdessä Evidensian kanssa rahallisesti ja kuvattujen koirien tulokset löytyvät jalostustietojärjestelmästä. Yhdistyksen verkkosivuilta löytyy paljon tietoa rodusta ja sen terveydestä.

Mikäli jackrussellinterrierilläsi ilmenee jokin perinnöllinen vika tai sairaus, olethan asiasta yhteydessä koiran kasvattajaan ja ilmoita asiasta myös yhdistyksen jalostustoimikunnalle (sjrtjalostus(@)gmail.com).