SJRT ry:n virallisen selkäröntgenkuvauksen tuki 2018

SJRT ry:n virallisen selkäröntgenkuvauksen tuki 2018

Hallitus päätti jatkaa tuen myöntämistä vielä toistaiseksi myös vuoden 2018 päätyttyä, sillä vuosikokouksen hyväksymää selkätukipakettia on vielä jäljellä!

Suomen Jackrussellinterrierit ry:n vuosikokouksessa on päätetty tukea jackrussellinterrierien virallisia selkäkuvauksia, jotta saisimme lisätietoja rodun selkätilanteesta ja selkämuutosten vakavuudesta. Ensisijaisesti pyritään tukemaan kuvauksia koirille, joita on tarkoitus käyttää jalostukseen ja/tai jonka sukulaisia on paljon jalostuskäytössä ja/tai näillä on jo tiedossa olevia selkämuutoksia.

Tukea on mahdollista saada seuraavasti:
– jalostustoimikunnan valinnan ja/tai haun mukaan maksetaan koko selkäkuvaus (maksimikorvaus 170 euroa/koira) tai
– jalostustoimikunnan valinnan ja/tai haun mukaan maksetaan korvausta selkäkuvauksesta 50 euroa

Huom! Kenneliiton lausuntomaksu ei sisälly maksettaviin korvauksiin, sen kustannuksista huolehtii koiran omistaja itse.

Tuen hakeminen:

Lähetä vapaamuotoinen hakemus rotujärjestön jalostustoimikunnalle (sjrtjalostus(@)gmail.com). Ilmoita hakemuksessa koiran virallinen nimi ja rekisterinumero sekä omistaja ja tämän yhteystiedot. Perustele miksi tämän koiran selkätutkimusta pitäisi tukea ja voit myös ilmoittaa, kumpaa tukimuotoa ensisijaisesti olet hakemassa. Jokainen tukihakemus käsitellään tapauskohtaisesti JTK:n harkintaa käyttäen.

Tukea voi anoa 26.3. – 31.12.2018 tehdyille virallisille selkäkuvauksille, tukea ei voi anoa tätä aiemmin kuvatuille koirille.

Korvaus maksetaan Suomen Jackrussellinterrieri ry:n jäsenelle, jonka omistuksessa koira on. Tarvittaessa koiran omistajuus on pystyttävä todistamaan.

Huom! Mikäli selkäkuvaus eläinlääkärilläsi maksaa esim. 105 euroa ja olet saanut päätöksen selkäröntgen tuki nro 1., saat korvauksen kuittia vastaan kun kuvaustulos on julkinen (KoiraNet). Vain kuitin osoittamat virallisen selkäkuvauksen kulut maksetaan, ei km-korvauksia tai erotusta maksimikorvauksen ja todellisen summan välillä.

Selkäröntgen tuki 1

Tuen määrä max 170 e voidaan myöntää jalostustoimikunnan harkinnan perusteella seuraavissa tapauksissa:
1) koiralle, jonka lähisukulaisella on todettu LTV1-LTV4 JA koiralla on jälkeläisiä tai
2) koiralle jonka useammalla lähisukulaisella on todettu LTV1-LTV4.

Selkäröntgen tuki 2

Jalostustoimikunta voi myöntää 50 e selkäkuvaustuen seuraavissa tapauksissa:
1) koiralle, jonka lähisukulaisella on LTV1-LTV4 tai
2) koiralle, joka sijoittuu jälkeläistilastoissa kärkisijoille (eniten jälkeläisiä 1./2. polvessa / käytetyimmät urokset/nartut) tai
3) koiralle, jonka sukua on käytetty paljon jalostuksessa, eli koira voidaan katsoa suvullisesti merkittäväksi.

Laajasti käytetty koira määritellään seuraavasti:
Sukutaulussa (2 tai max 3 polvea) ylenevässä tai alenevassa polvessa on useampi kuin yksi TOP 20 -listojen koira (ylenevä=esi-isät, aleneva=jälkeläiset).

Koiran useampaa kuin kahta (2) täysi- tai puolisisarusta tai useampaa kuin 3 vanhempien täyssisaruksia on käytetty jalostukseen. Koira itse on TOP 20 isä- tai -isovanhempilistoilla. Urokset ensisijaisia.

Lähisukulaisella tarkoitetaan koiran vanhempia ja pentuja sekä täysi- ja puolisisaruksia.

Virallisen selkäröntgentuen saamiseksi tulisi tutkittujen koirien, joiden perusteella tukea haetaan, olla virallisesti selkätutkittuja siitä alkaen kun kennelliitto on lausuntoja alkanut antamaan eli LTV:n osalta 1.6.2013. Tätä ennen kuvatuista tulee esittää ell-lausunto (potilaskertomus, jossa mainitaan tutkimustulos) sekä röntgenkuva.